Một số thuật toán kinh điển trong lập trình

thuật toán

Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số thuật toán kinh điển trong lập trình trong suốt quá trình hình thành và phát triển ngành Khoa học Máy tính. Những thuật toán toán này không chỉ xuất hiện trong những ứng dụng thực tế phổ biến mà nó còn là những bài học đáng ghi nhớ từ các học sinh phổ thông mới bắt đầu học về lập trình cho đến các chuyên gia về lập trình. Nó cũng trở thành những ví dụ điển hình cho các bài giảng về phần lập trình trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Khoa học máy tính.

Dưới đây là một số thuật toán kinh điển trong lập trình:

Thuật toán sắp xếp:

 • Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)
 • Sắp xếp chèn (Insertion Sort)
 • Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort)
 • Sắp xếp nhanh (Quick Sort)
 • Sắp xếp trộn (Merge Sort)
 • Sắp xếp đếm (Counting Sort)
 • Sắp xếp theo giỏ (Bucket Sort)
 • Sắp xếp theo radix (Radix Sort)

Thuật toán tìm kiếm:

 • Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)
 • Tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thuật toán đồ thị:

 • Duyệt đồ thị theo chiều rộng (Breadth First Search)
 • Duyệt đồ thị theo chiều sâu (Depth First Search)
 • Thuật toán Kruskal (Kruskal’s Algorithm)
 • Thuật toán Prim (Prim’s Algorithm)
 • Thuật toán Dijkstra (Dijkstra’s Algorithm)
 • Thuật toán Bellman-Ford (Bellman-Ford Algorithm)
 • Thuật toán Floyd-Warshall (Floyd-Warshall Algorithm)

Thuật toán xử lý chuỗi:

Thuật toán đệ quy:

Thuật toán tối ưu hóa:

Thuật toán học máy:

Đây chỉ là một số thuật toán kinh điển và không phải là tất cả. Các thuật toán này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau, từ lập trình máy tính cơ bản đến các lĩnh vực phức tạp hơn như học máy và khoa học dữ liệu./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *