Video này sẽ hướng dẫn các bạn một số thiết lập cơ bản trong Microsoft Word 2016. Đây là phiên bản mới nhất của Microsoft (từ tháng 9 năm 2015). Tất nhiên cho đến nay, Microsoft đã phát triển thêm bộ phần mềm Office 2019 và đặc biệt là bộ phần mềm cao cấp nhất là Office 365, tuy nhiên nếu bạn chỉ cần sử dụng để làm văn bản thông thường thì Office 2016 đã đủ để cho bạn sử dụng rồi.