Khai báo và sử dụng Class. Cơ chế Private, Protected, Public, get, set

Trong hướng dẫn này, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn cách khai báo và sử dụng Class, các cơ chế Private, Public và cách sử dụng GET, SET trong lập trình hướng đối tượng với PHP. Xin mời các bạn tham khảo trong video dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *