Hướng dẫn biên tập bài giảng e-Learning: Xây dựng bố cục

Để xây dựng một bài giảng e-learning. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là phải xây dựng được bố cục của bài giảng dù là bài giảng e-Learning hay bài giảng điện tử. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cách xây dựng một bố cục một bài giảng e-Learning như thế nào…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *