Hướng dẫn biên tập bài giảng e-Learning: Kỹ thuật Tích hợp videos vào bài giảng

Với bài giảng e-Learning việc tích hợp videos mang lại một lợi thế rất lớn. Nó sẽ giúp cho bố cục bài giảng của bạn ngắn gọn và chính xác với những thiết kế. Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hai cách tích hợp videos vào bài giảng e-Learning.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *