Bài hát Hành trình Cao đẳng Sư phạm Yên Bái do thầy giáo Trần Thế Hưng – Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sáng tác. Chúng tôi đã biên tập để trân trọng gửi đến quý thầy cô, các anh chị và toàn thể các bạn học sinh sinh viên của Trường.