Code HTML, CSS, jquery cho một menu đơn giản

Dưới đây là một ví dụ về code HTML, CSS và jQuery cho một menu đơn giản với hai mục con:

HTML

<nav>
 <ul>
  <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
  <li>
   <a href="#">Sản phẩm</a>
   <ul>
    <li><a href="#">Sản phẩm 1</a></li>
    <li><a href="#">Sản phẩm 2</a></li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
</nav>

CSS

nav ul {
 list-style: none;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

nav li {
 display: inline-block;
 position: relative;
}

nav ul ul {
 display: none;
 position: absolute;
 top: 100%;
 left: 0;
 background-color: #fff;
 padding: 0;
 margin: 0;
 border: 1px solid #ccc;
 border-top: none;
}

nav ul ul li {
 display: block;
 white-space: nowrap;
}

nav li:hover > ul {
 display: inherit;
}

nav a {
 display: block;
 padding: 10px;
 text-decoration: none;
 color: #333;
}

nav ul ul a {
 padding: 5px 10px;
}

nav ul li:hover > a {
 background-color: #f0f0f0;
}

jQuery

$(document).ready(function() {
 $('nav ul li').hover(
  function() {
   $('ul', this).fadeIn();
  },
  function() {
   $('ul', this).fadeOut();
  }
 );
});

Chú ý rằng để chạy được jQuery, bạn cần bao gồm thư viện jQuery vào trang web của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *