Chuyển ảnh từ hệ màu RGB sang hệ màu in ấn CMYK trong Photoshop

Những bức ảnh khi in ấn mang hệ màu CMYK chứ không phải hệ màu RGB sử dụng để xem trên máy tính. Khi in ấn chúng ta cần định dạng cho các thiết kế cũng như các bức ảnh theo hệ màu CMYK, phần mềm Adobe Photoshop hoàn toàn có thể chuyển đổi qua lại giữa hai hệ màu này. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho việc chuyển đổi cũng như một số biện pháp chỉnh lại màu sắc trước khi in ấn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *