Tối ngày 06/1/2017 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã diễn ra “Chung kết tài năng sinh viên” năm 2017. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi đã ghi lại được trong Hội thi này.