Chỉnh sửa ảnh thẻ, Tạo Action tự động xếp ảnh vào kích thước in ấn với Adobe Photoshop

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện công việc chỉnh sửa, đặt kích thước chuẩn cho ảnh thẻ. Đặc biệt tạo ra Action tự động để thao tác nhanh khi xếp ảnh thẻ vào khuôn mẫu đúng kích cỡ khi thực hiện việc in ấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *