Với Fotor bạn có thể thực hiện cùng một lúc hàng loạt các bức ảnh một cách hết sức dễ dàng bằng cách sử dụng chức năng Batch của phần mềm. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện thật dễ dàng và đơn giản công việc này….