Canon 750D Lens Sigma 17-50mm F2.8 Test Video

Video test thử với máy ảnh Canon EOS 750D và Lens Sigma 17-50 khẩu F2.8. Về cơ bản hình ảnh cho ra sắc nét, màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, hơi rung nếu bạn giữ máy không chắc chắn. Nếu làm video mà máy quay để im một chỗ thì Ok. Ở đây, tôi sử dụng tay chứ không có thiết bị giữ, tuy nhiên nếu quay phân cảnh thì chắc không vấn đề gì.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *