Cài đặt và Thiết lập một số cấu hình quan trọng trong Laravel

Laravel

Việc cài đặt Laravel không phải là khó khăn, nhưng với những bạn lần đầu tiên làm quen với phần mềm này cần chú ý một số khởi tạo quan trọng sau đây:

1. Cài đặt Composer để Download và thiết lập Laravel 5.4

Câu lệnh CMD: 

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel Tên_của_Project_Lavarel

2. Thay đổi đường dẫn (URL) về thư mục gốc trong Laravel

3. Thiết lập Timezone trong Laravel

4. Cấu hình cơ sở dữ liệu (Database) trong Laravel

5. Thiết lập Migrations trong Laravel

Đây là cấu hình giúp bạn có thể tạo ngay một bộ dữ liệu Users Admin quản trị Website theo đúng chuẩn. Thư mục: database/migrations

Ngoài ra, còn có nhiều cách để tạo ra các bảng dữ liệu cần thiết cho website.

Để tạo bảng dữ liệu Users Admin và cấu hình nội dung quản trị với admin, ta thực hiện như sau:

– Mở thư mục gốc Laravel, Nhấn giữ phím Shift, nháy phải chuột chọn Open Window Command here. Tại cửa sổ này, gõ dòng lệnh:

php artisan migrate

– Tiếp đó, trong cửa sổ Command gõ dòng lệnh sau:

 php artisan make:auth

Mở MySql và trình duyệt, chúng ta thấy đã tồn tại bảng dữ liệu users và cấu hình xong phần đăng ký và đăng nhập cho website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *