Các môn học trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Giới thiệu chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được đánh giá là bước tiến lớn và đáng chú ý trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam. Với sự thay đổi toàn diện cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, Chương trình mới hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các thế hệ học sinh.

Một trong những điểm nổi bật của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là việc bổ sung và cập nhật nhiều môn học mới, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu của học sinh. Ví dụ như môn học Tin học và Công nghệ đã trở thành môn học bắt buộc ở cả Tiểu học và THCS, thể hiện sự quan tâm đến công nghệ và thông tin trong thế giới ngày nay. Ngoài ra, còn có bổ sung môn Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ 2, giúp mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng cho học sinh.

Chương trình cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển năng lực sống cho học sinh. Các môn học như Giáo dục lối sống, Đạo đức và Giáo dục quốc phòng và an ninh được bổ sung vào Chương trình, giúp học sinh hiểu rõ về đạo đức, phẩm chất, tư tưởng, cách sống và làm người. Đồng thời, giúp học sinh có sự rèn luyện và phát triển sức khỏe, thể chất, tinh thần để trở thành những công dân tốt cho xã hội.

Một trong những điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là việc thay đổi cách thức giảng dạy và học tập. Thay vì học thuộc, tập trung vào kiến thức lý thuyết, Chương trình mới tập trung vào phát triển kỹ năng cho học sinh, giúp họ có thể áp dụng kiến thức vào thực tế, giải quyết các vấn đề thực tế. Các hoạt động trải nghiệm, học tập thực tiễn được đưa vào để giúp học sinh có trải nghiệm thực tế và học hỏi kinh nghiệm.

Các môn học trong chương trình

Cấp Tiểu học

Các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Môn học mới: Tin học và Công nghệ.

Cấp THCS

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Tin học (trở thành bắt buộc).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2.

Cấp THPT

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các môn học lựa chọn:

  • Nhóm Khoa học xã hội: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý.
  • Nhóm Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học.
  • Nhóm Công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Ngoài 5 môn bắt buộc, học sinh THPT phải chọn tối thiểu 5 môn khác của nhóm môn được lựa chọn.

Kết luận

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng có nhiều thay đổi về phương pháp dạy học, tập trung vào việc phát triển năng lực tự học và sáng tạo của học sinh. Giáo viên không chỉ đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, trợ giúp học sinh tự tìm hiểu, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Để đảm bảo sự thành công của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các nhà trường được yêu cầu phải có kế hoạch triển khai cụ thể và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Các cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện chương trình.

Trên cơ sở đó, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hy vọng sẽ tạo ra những thế hệ học sinh tương lai có năng lực tự học, sáng tạo, có khả năng thích ứng với môi trường xã hội và có ý thức về trách nhiệm với cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *