Bài 8. Hàm và cách sử dụng Hàm trong PHP

Hàm là một chương trình thực hiện một tác vụ cụ thể, chúng thực chất là những đoạn chương trình nhỏ giúp giải quyết một vấn đề lớn. Hàm là một phương pháp lập trình hướng thủ tục trong ngôn ngữ PHP và các ngôn ngữ bậc cao khác, hiểu được nó các bạn mới có thể tiếp tục học những kiến thức như lập trình đối tượng. Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm trong PHP với các ví dụ thực tế để giúp các bạn có thể nắm vững những kiến thức cơ bản này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *