Bài hướng dẫn này sẽ thực hiện một số thao tác cắt xén Video, tạo hiệu ứng cho Text và Videos bằng cách sử dụng Multiply. Và ở nội dung này chúng ta sẽ thực hiện cho phim hiển thị trong Text và một số hình vẽ trong Title. (Video có sử dụng dữ liệu về Hoa hậu Việt Nam năm 2014-Miss VietNam 2014).