Adobe Premiere: Bài 2. Tạo Slide Show từ hình ảnh, Video và âm thanh

Hướng dẫn này sẽ tạo ra một bộ Slide Show như các phần mềm làm Video đơn giản thường hay làm. Ở đây, chúng ta sẽ cắt ghép, chỉnh sửa và tạo ra các hiệu ứng chuyển cảnh giữa các bức ảnh cũng như hiệu ứng chuyển cảnh giữa Video và ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *