Với các kỹ năng đã học ở những bài trước, bạn hoàn toàn có thể tự mình xử lý được các nội dung trong Video này. Chúc bạn thành công 🙂