20 câu hỏi trắc nghiệm về MS Word (có đáp án)

thiếu nữ trên con đường tình yêu

Dưới đây là 20 câu hỏi trắc nghiệm về định dạng văn bản trong Word từ cơ bản đến nâng cao:

Câu 1. Để thay đổi kiểu chữ của đoạn văn bản, bạn cần truy cập vào tab nào trong Word?

 1. Home
 2. Insert
 3. Page Layout
 4. View

Câu 2. Để canh giữa một đoạn văn bản, bạn cần sử dụng tab nào?

 1. Home
 2. Insert
 3. Page Layout
 4. View

Câu 3. Để thêm màu nền cho một đoạn văn bản, bạn cần truy cập vào tab nào trong Word?

 1. Home
 2. Insert
 3. Page Layout
 4. View

Câu 4. Để đánh số trang cho tài liệu Word, bạn cần sử dụng tính năng nào?

 1. Header and Footer
 2. Page Number
 3. Section Break
 4. Page Setup

Câu 5. Để tạo dòng kẻ ngang trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Horizontal Line
 2. Shapes
 3. SmartArt
 4. WordArt

Câu 6. Để tạo hiệu ứng chữ trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. WordArt
 2. Text Box
 3. SmartArt
 4. Drop Cap

Câu 7. Để tạo chú thích cho hình ảnh trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Picture
 2. Caption
 3. Shape
 4. Clip Art

Câu 8. Để thêm một tài liệu PDF vào Word, bạn cần sử dụng tính năng nào?

 1. Object
 2. Hyperlink
 3. Picture
 4. Clip Art

Câu 9. Để thay đổi kích thước của một đối tượng trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Rotate
 2. Scale
 3. Crop
 4. Format

Câu 10. Để thêm một đoạn văn bản vào Header hoặc Footer trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Header/Footer
 2. Text Box
 3. Quick Parts
 4. WordArt

Câu 11. Để tạo bảng trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Table
 2. Gridlines
 3. Line Numbers
 4. Table Tools

Câu 12. Để chia cột trong bảng, bạn cần sử dụng tính năng nào trong Word?

 1. Merge Cells
 2. Split Cells
 3. Cell Alignment
 4. Cell Properties

Câu 13. Để thêm hiệu ứng chữ cho tài liệu Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Text Box
 2. WordArt
 3. Drop Cap
 4. Font Effects

Câu 14. Để chèn một tài liệu Excel vào Word, bạn cần sử dụng tính năng nào?

 1. Object
 2. Excel Sheet
 3. Chart
 4. Hyperlink

Câu 15. Để thêm chữ ký số vào tài liệu Word, bạn cần sử dụng tính năng nào?

 1. Digital Signature
 2. Watermark
 3. SmartArt
 4. Quick Parts

Câu 16. Để chèn một hình ảnh vào tài liệu Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Picture
 2. Clip Art
 3. Shapes
 4. WordArt

Câu 17. Để thay đổi kiểu nền cho trang trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Page Layout
 2. Page Color
 3. Background
 4. Fill Effects

Câu 18. Để thêm chú thích cho bảng trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Table
 2. Gridlines
 3. Caption
 4. Table Tools

Câu 19. Để tạo chữ viết tay trong Word, bạn cần sử dụng công cụ nào?

 1. Ink Equation
 2. WordArt
 3. Text Box
 4. Shapes

Câu 20. Để tạo trang bìa cho tài liệu Word, bạn cần sử dụng tính năng nào?

 1. Cover Page
 2. Title Page
 3. Page Layout
 4. Header/Footer

Hy vọng những câu hỏi trên sẽ giúp bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng về định dạng văn bản trong Word.

Dưới đây là đáp án cho 20 câu hỏi trắc nghiệm về định dạng văn bản:

 1. Home
 2. Ctrl + B
 3. Page Layout
 4. Ctrl + Z
 5. Font size
 6. Line spacing
 7. Bullets and numbering
 8. WordArt
 9. Page Break
 10. Center alignment
 11. Header and Footer
 12. Ctrl + U
 13. Paragraph
 14. Chart
 15. Digital Signature
 16. Picture
 17. Page Color
 18. Caption
 19. Ink Equation
 20. Cover Page

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *