Tìm hiểu về Cơ sở dữ liệu Migrations trong Laravel

Migration được coi như là version control cho database, cho phép team có thể dễ [...]