Hướng Dẫn Cách Nhập Phiếu Khảo Sát Vào Spss Nhanh, Chi Tiết Nhất

21

Sau khi thu được kết quả thô từ khảo sát truyền thống hay khảo sát online, chúng ta cần mã hóa dữ liệu vào SPSS để có thể phân tích. Vậy nhập dữ liệu thô vào SPSS sao cho nhanh và tối ưu nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết hướng dẫn cách nhập phiếu khảo sát vào SPSS nhanh, chi tiết nhất. Hãy tham khảo ngay!

1. Hướng dẫn 5 bước nhập phiếu khảo sát vào SPSS

Để có thể nhập dữ liệu của phiếu khảo sát vào SPSS, chúng ta sẽ thực hiện 5 bước như sau: 

5 bước nhập phiếu khảo sát vào SPSS

Bước 1: Tạo dữ liệu trong SPSS

Sau khi mở phần mềm SPSS, bạn sẽ thấy một bảng trống được hiển thị. Nếu bạn đã mở một tập dữ liệu khác và muốn tạo tập dữ liệu mới, hãy nhấp vào:

File > New > Data

Tạo dữ liệu trong SPSS

Trong đó: 

 • Cột: Được gắn nhãn “var”, tên cột sẽ đại diện cho các biến mà chúng ta nhập vào tập dữ liệu của mình.
 • Hàng: Được gắn nhãn bằng số (1,2,3,…), tên hàng sẽ đại diện cho các trường hợp trong tập dữ liệu.
 • Khi nhập giá trị cho dữ liệu: Với mỗi ô trong bảng tính, giá trị sẽ tương ứng với một biến cụ thể (cột) và trường hợp cụ thể (hàng)

Bước 2: Nhấn vào tab Chế độ xem biến

Sau khi nhấn vào tab chế độ xem biến, chúng ta sẽ nhập tên cho biến đầu tiên trong cột “Name”, và các thông tin khác như Tyle (loại: mặc định là số), Width (chiều rộng), Decimals (số thập phân), Label (nhãn),…

Ví dụ: Nhập tên biến School_Class, bao gồm phân cấp từ 1 đến 4 (năm nhất đến năm thứ tư), số thập phân là 0 vì các giá trị đều là số nguyên.

Nhấn vào tab Chế độ xem biến để nhập dữ liệu

Bước 3: Nhấn vào tab Chế độ xem dữ liệu

Nhấn vào tab Chế độ xem dữ liệu, bạn sẽ thấy màn hình hiện ra một bảng gồm các biến đã nhập ở bước 2 được đưa vào các cột (một biến trên mỗi cột).

Nhấn vào tab Chế độ xem dữ liệu

Bước 4: Nhập giá trị cho từng trường hợp cần phân tích SPSS

Với những thông tin mà chúng ta sẽ phân tích, bạn cần phải nhập đầy đủ và chính xác để có kết quả tối ưu nhất.

Ví dụ: Từ ví dụ ở bước 2, hãy nhập một giá trị lớp cho các học sinh vào ô tương ứng.

Kết quả nhập giá trị lớp cho các học sinh

 Nhập giá trị cho từng trường hợp cần phân tích SPSS

Từ bảng kết quả ta có thể thấy, người đầu tiên có cấp độ lớp là 2, người thứ hai là 1, người thứ ba là 1, người thứ tư là 3,…

Bước 5: Lặp lại các bước cho từng biến

Lặp lại các bước cho từng biến mà bạn sẽ nhập vào tập dữ liệu, lặp lại cho đến khi hoàn tất việc nhập dữ liệu của phiếu khảo sát vào SPSS.

Lưu ý: Nhớ lưu tiến trình của bạn theo định kỳ khi bạn nhập dữ liệu.

Phân tích số liệu SPSS đòi hỏi phải mất nhiều thời gian và công sức, nếu bạn đang gặp các vấn đề về thời gian, với số liệu không đẹp, chạy SPSS bị lỗi,…Bạn phân vân rằng có nên chọn dịch vụ chạy thuê hay không? Đừng lo lắng, bạn có thể liên hệ ngay dịch vụ hỗ trợ SPSS của đơn vị Tri Thức Cộng Đồng. Đơn vị luôn cam kết đem đến cho bạn những kết quả SPSS chất lượng nhất.

2. Cách chèn hoặc xóa các trường hợp đơn lẻ

Khi nhập kết quả phiếu khảo sát vào SPSS, đôi khi bạn cần điều chỉnh bằng cách chèn hoặc xóa các trường hợp đơn lẻ do thiếu hoặc thừa dữ liệu, cụ thể chúng ta thực hiện các bước như sau:

Chèn một trường hợp

Để chèn một trường hợp chúng ta thực hiện 3 bước như sau:

 • Bước 1: Trong chế độ xem dữ liệu, bạn hãy nhấn vào ô hay hàng mà bạn muốn chèn thêm dữ liệu.
 • Bước 2: Bạn có thể chèn 1 trường hợp theo 3 cách sau

– Nhấp vào EditInsert Cases.

– Bấm chuột phải vào một hàng và chọn Insert Cases từ menu.

– Nhấp vào biểu tượng Insert Cases.

 • Bước 3: Một hàng trống mới sẽ xuất hiện ở phía trên hàng hoặc ô bạn đã chọn, các giá trị sẽ bị thiếu và được hiển thị dạng dấu “.” hoặc trống vì bạn chưa nhập thông tin này.

Kết quả chèn một trường hợp 

Xóa 1 dữ liệu

Để xóa 1 trường hợp đơn lẻ, chúng ta thực hiện:

 • Bước 1: Trong tab chế độ xem dữ liệu, bạn chọn trường hợp (hàng) mà bạn muốn xóa.
 • Bước 2: Bấm phím Delete trên bàn phím hoặc bấm chuột phải vào trường hợp rồi chọn “Delete” .

3. Chèn và xóa các biến đơn

Khi thực hiện nhập phiếu khảo sát vào SPSS, bạn có thể chèn và xóa các biến đơn vì phải thêm nhiều biến mới vào tập dữ liệu, nhiều biến không hữu ích hoặc muốn chia nhỏ dữ liệu trong một tập hợp dữ liệu lớn để dễ quản lý, chúng ta sẽ thực hiện như sau:

– Chèn một biến

Để chèn một biến đơn, bạn thực hiện 2 bước như sau:

 • Bước 1: Trong tab Chế độ xem dữ liệu, bạn bấm vào tên cột ở bên phải nơi mà bạn muốn chèn thêm một biến mới. 
 • Bước 2: Có 3 cách để chèn thêm một biến mới:

– Nhấp vào EditInsert Variable.

– Bấm chuột phải vào một hàng và chọn Insert Variable từ menu.

– Nhấp vào biểu tượng Insert Variable.

Một cột trống mới sẽ xuất hiện ở bên trái của cột hoặc ô bạn đã chọn.

Kết quả chèn một biến đơn

Trong đó:

 • Các biến mới được đặt tên chung “Var0000”, bạn có thể đặt tên mới trong Chế độ xem biến.
 • Bạn có thể di chuyển nhanh đến Chế độ xem biến bằng cách nhấp đúp chuột vào tên biến chung ở đầu cột.
 • Tại Chế độ xem biến, bạn hãy nhập tên mới cho biến và chỉnh sửa các thuộc tính khác.
 • Tất cả các giá trị cho biến mới đều bị thiếu do bạn chưa nhập thông tin và chúng được hiển thị dưới dạng dấu “.” hoặc trống.

Cách chèn một biến đơn bằng cú pháp

Để thực hiện chèn biến đơn bằng cú pháp, chúng ta thực hiện 3 bước như sau:

 • Bước 1: Sử dụng Compute để tạo biến mới.
 • Bước 2: Sử dụng Match Files để sắp xếp lại các biến.
 • Bước 3: Viết câu lệnh, ví dụ chèn biến mới sau biến đầu tiên:

/*Compute new variable containing blanks (system-missing values).*/

COMPUTE newvar=$SYSMIS.

EXECUTE.

/*Reorder the variables to place the new variable in the desired position.*/

MATCH FILES

FILE = *

/KEEP = ids newvar ALL.

3 lưu ý khi thực hiện chèn biến bằng cú pháp:

 • File = *: Cho biết hành động trên tập dữ liệu hiện tại.
 • /Keep: Lệnh cho SPSS biết thứ tự của biến cụ thể mà bạn muốn.
 • All: Giúp giữ các biến còn lại theo thứ tự hiện tại của chúng. Nếu không có All thì SPSS sẽ loại bỏ tất cả các biến không có tên trong câu lệnh /Keep.

Chèn và xóa các biến đơn

– Xóa một biến

Để xóa một biến đơn, ta có thể thực hiện theo 3 cách như sau:

Cách 1: Trong tab Chế độ xem dữ liệu.

 • Bước 1: Bấm vào tên biến (cột) mà bạn muốn xóa.
 • Bước 2: Bấm phím Delete trên bàn phím hoặc bấm chuột phải vào biến rồi chọn “Delete”. Biến và các giá trị liên quan sẽ bị xóa.

Cách 2: Trong tab Chế độ xem biến.

 • Bước 1: Bạn hãy bấm vào số hàng tương ứng với số biến bạn muốn xóa.
 • Bước 2: Bấm phím Delete trên bàn phím hoặc bấm chuột phải vào hàng tương ứng với biến rồi chọn “Delete”.

Cách 3: Sử dụng cú pháp lệnh.

/*Delete one variable.*/

DELETE VARIABLES var1.

/*Delete several variables.*/

DELETE VARIABLES var1 var2 var3.

SPSS là một trong những công cụ phổ biến và hữu hiệu cho những ai đang nghiên cứu khoa học, nếu bạn đang làm quen với SPSS và chưa biết cách sử dụng sao cho tối ưu nhất thì hãy truy cập ngay bài viết xử lý số liệu SPSS của đơn vị Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp. Hãy tham khảo ngay!

4. Nhập biến ID tương ứng

Khi nhập phiếu khảo sát vào SPSS, bạn cần đảm bảo rằng các giá trị được nhập tương ứng với người hoặc đối tượng chính xác trong mẫu. 

Để tiện theo dõi, bạn nên tạo thêm một biến ID mới để có thể xác định phần thông tin nào đi cùng với những người trả lời nào trong mẫu của bạn. Nếu không có ID bạn sẽ khó theo dõi thông tin nào đi với người trả lời nào hoặc sẽ không nhập chính xác thông tin vào SPSS.

Nhập biến ID tương ứng

Thông thường chúng ta thường nhìn vào số thứ tự các hàng trong SPSS để thay cho biến ID, nhưng đây là cách không phù hợp để xác định những trường hợp nhất định bởi 2 lý do sau đây:

 • Các số thứ tự của mỗi hàng chỉ là hướng dẫn trực quan, chúng không được đính kèm với các dòng dữ liệu cụ thể.
 • Nếu dữ liệu bị sắp xếp lại trong khi phân tích thì số hàng không còn liên kết với cùng một trường hợp mà bạn đã nhập lần đầu.

Ví dụ minh họa về việc sử dụng số thứ tự của hàng SPSS để làm định danh trường hợp là không phù hợp và phải tạo thêm biến ID mới.

Ví dụ minh họa 

– Giả sử rằng bạn nhập dữ liệu cho biến School_Class. Bạn dựa vào số hàng SPSS để xác định số ID cho khảo sát của mình, như vậy số thứ tự của hàng 1 tương ứng với dữ liệu của người được khảo sát đầu tiên, số 2 là của người thứ hai,…cho đến hết tập dữ liệu.

– Trong khi phân tích, bạn phải sắp xếp dữ liệu lại theo thứ tự tăng hoặc giảm dần bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ biến nào rồi lựa chọn cách sắp xếp. Trong ví dụ này, bạn sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

– Kết quả xuất hiện là các số thứ tự từ 1 đến n của hàng SPSS vẫn giữ nguyên nhưng các trường hợp đã thay đổi, có thể trường hợp số 19 ban đầu đã thành trường hợp số 2 sau khi sắp khi đã sắp xếp tăng dần. 

– Điều đó dẫn đến bạn không thể xác định đúng trường hợp cụ thể của người trả lời khảo sát, dẫn đến kết quả phân tích không có giá trị cao.

Do đó, chúng ta không thể dựa vào số hàng SPSS để làm định danh ID cho dữ liệu được bởi vì nó chỉ là hướng dẫn trực quan. Thay vào đó, bạn hãy tạo thêm một biến cụ thể làm ID để xác định đúng đối tượng dù bạn có sắp xếp kiểu nào đi nữa. Trong ví dụ trên, bạn có thể tạo thêm biến mới tên là StudentID.

Bài viết nhằm hướng dẫn cách nhập phiếu khảo sát vào SPSS nhanh, chi tiết nhất đến bạn đọc. Qua đó, chúng tôi mong rằng bạn đọc đã có thêm nhiều thông tin hữu ích và áp dụng chúng hiệu quả trong SPSS. Chúc các bạn thành công!

Tài liệu tham khảo

1. Data Creation in SPSS – SPSS Tutorials – LibGuides at Kent State University. (n.d.). LibGuides.2. Entering Data in SPSS Statistics. (n.d.). Laerd Statistics.