Phân quyền cho các thành viên website WordPress

Trong quá trình làm website WordPress chắc hẳn chúng ta đều cần tạo thêm User (thành viên) cho website [...]