Giới thiệu


Video giới thiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái


Hệ Đại học

Giáo dục Mầm non


- Chỉ tiêu: 60

- Đối tượng dự tuyển: Thí sinh có bằng từ Trung cấp trở lên

- Thời gian thi tuyển sinh: dự kiến tháng 5/2017.

- Thời gian đào tạo: Các hè 2017, 2018, 2019.

Giáo dục Tiểu học


- Chỉ tiêu: 60

- Đối tượng dự tuyển: Thí sinh có bằng từ Trung cấp trở lên

- Thời gian thi tuyển sinh: dự kiến tháng 5/2017.

- Thời gian đào tạo: Các hè 2017, 2018, 2019.

Sư phạm Ngữ Văn


- Chỉ tiêu: 60

Đối tượng dự tuyển: Thí sinh có bằng từ Cao đẳng trở lên

- Thời gian thi tuyển sinh: dự kiến tháng 5/2017.

- Thời gian đào tạo: Các hè 2017, 2018, 2019.

Hệ Cao đẳng

Giáo dục mầm non


- Chỉ tiêu: 120

- Môn thi: Tâm lý-Giáo dục trẻ em; Văn học; Năng khiếu

- Đối tượng dự tuyển: thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm.

- Thời gian thi tuyển sinh: dự kiến tháng 5/2017.

- Thời gian đào tạo: Các hè 2017, 2018.

Giáo dục Tiểu học


- Chỉ tiêu: 60

- Môn thi: Tâm lý-Giáo dục học; Toán và PPDH Toán; Văn, Tiếng Việt và PPDH Văn, Tiếng Việt

Đối tượng dự tuyển: thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm.

- Thời gian thi tuyển sinh: dự kiến tháng 5/2017.

- Thời gian đào tạo: Các hè 2017, 2018.

Liên hệ

Phòng Đào tạo, trường CĐSP Yên Bái. Tổ 53, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.


- Điện thoại: 0216.3854.710; 0915.317.789; 0914.592.914; 01257.704.868;


- Website: http://suphamyenbai.edu.vn
- Email: nghuong2210@gmail.com