Đào tạo Tin học trực tuyến

Tổng hợp các bài giảng về Microsoft Word 2013 của thầy giáo Trần Phan Quang


Thầy giáo Trần Phan Quang là giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học nay sát nhập thành Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái. Trước đây, thầy là giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Giang, dưới đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số bài giảng đã thực hiện của thầy:

1. UDCNTT cơ bản: Bài 12, 13 tiết 41 Microsoft Word 2013

2. Ứng dụng CNTT cơ bản: Bài 14 Tiết 51 Soạn thảo văn bản word 2013

3. Ứng dụng CNTT cơ bản: Bài 14 Tiết 52 Style, Format Paint,... trong Word 2013

4. Ứng dụng CNTT cơ bản: Bài 15 Tiết 71 Chèn đối tượng vào Word 2013

5. Ứng dụng CNTT cơ bản: Ngắt trang Header Footer Bảo mật trong Word 2013

6. Ứng dụng CNTT cơ bản: Kiết xuất và phân phối văn bản

Xem toàn bộ danh sách phát tại đây


Xem thêm

   Chỉnh sửa ảnh hàng loạt thật dễ dàng với chức năng Batch trong Fotor

   Ghép ảnh dễ dàng với chức năng Collage trong phần mềm Fotor

   Cắt, Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng ảnh đơn giản với Fotor

   Demo Video thực hiện bằng phần mềm biên tập video Movie Maker

   Demo Slide Show với phần mềm biên tập video Movie Maker

   Download File Slide bài giảng Lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy học

   Hệ thống bài giảng e-Learning lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy và học

   Giới thiệu và Hướng dẫn cài đặt GIMP. Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, miễn phí

   Hướng dẫn cài đặt Fotor. Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, miễn phí

   Edmodo: Đăng ký, Đăng nhập, Thay đổi thông tin cá nhân vào lớp và hủy bỏ lớp đang học

   Tạo tài khoản Gmail tháng 8 năm 2018 trong 3 phút

   Đề-Đáp án 60 câu phần trắc nghiệm thi Chứng chỉ Tin học. Modul 6_Sử dụng mạng Internet

   Lỗi Full Disk trên Windows 10 và giải pháp dành cho bạn