Đào tạo Tin học trực tuyến

Biên tập video: Thiết lập hiệu ứng cho Slide Show với Movie Maker


Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách thiết lập hiệu ứng cho Slide Show với phần mềm Movie Maker. Sau khi hoàn thành xong bạn hoàn toàn có thể tạo ra một bộ Slide Show video tuyệt đẹp...

Thiết lập hiệu ứng cho Slide Show với Movie Maker

 

Nội dung hướng dẫn bao gồm:

- Hiệu ứng chuyển tiếp hình ảnh với Transition

- Hiệu ứng xoay và thu phóng (Pan and Zoom)

- Hiệu ứng cho hình ảnh, video (Visual Effects)

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại đây

 

Xem trọn bộ bài giảng biên tập video với Movie Maker tại đây


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận