Đào tạo Tin học trực tuyến

Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork


Trong thiết kế web, xử lý text là một nội dung giữ vai trò hết sức quan trọng. Ở đây, Bootstrap 4 đã cung cấp cho chúng ta một thư viện Class xử lý Text cũng như định dạng sẵn một số thẻ thường xuyên sử dụng trong thiết kế. Xem chi tiết trong nội dung dưới đây:

          Bootstrap 4 sử dụng font-size mặc định là 1 rem (16px) và line-height là 1.5; font chữ mặc định là "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif. Ngoài ra, tất cả các thẻ <p> có margin-top là 0 và margin-bottom là 1 rem (16px).

          Tương tự bootstrap 3, bootstrap 4 hỗ trợ các thẻ h1 cho đến h6. Ngoài các thẻ này, nếu bạn có ý định thiết kế font chữ to hơn thì có thể sử dụng các class .display-1 cho đến display-4. Ngoài ra, trong cặp thẻ heading, bạn có thể sử dụng cặp thẻ <small> để thiết kế font chữ lồng bé hơn.

          Ngoài các thẻ heading và các class .display bootstrap cung cấp một hệ thống xử lý văn bản khá hữu ích. Cụ thể là:

          <mark> định dạng text với nền màu vàng

          <abbr> định dạng text có border-bottom

          <blockquote> thể hiện trích dẫn của một nguồn nào đó, bao gồm .blockquote (nội dung trích dẫn) và .blockquote-footer (tên tác giả).

          Nếu cần hiển thị một danh sách, bạn có thể sử dụng thẻ danh sách bao gồm:

          <dl> → <dd> và <dt>

          <code> định dạng dòng code với viền màu xám và text màu đỏ

          <kbd> định dạng đoạn text với nền đen bo tròn góc với phần text màu trắng

          <pre> định dạng cả một đoạn code dài gồm nhiều dòng.

          Hệ thống class định dạng font:

          .font-weight-bold   Font chữ đậm        

.font-weight-normal         Font chữ bình thường     

.font-weight-light   Tạo đoạn văn có màu chữ sáng hơn         

.font-italic    Font chữ nghiêng  

.lead  Làm nổi bật đoạn văn bản         

.small Indicates      Font chữ nhỏ hơn (khoảng 85%)         

.text-left       Căn trái       

.text-center   Căn giữa     

.text-right     Định dạng phải     

.text-justify   Căn đều hai bên    

.text-nowrap Indicates no wrap text     

.text-lowercase       Chuyển văn bản về dạng chữ thường

.text-uppercase       Chuyển văn bản sang dạng chữ in hoa    

.text-capitalize       Văn bản có chữ in hoa chữ cái đầu ở tất cả các từ

.initialism    Dạng thẻ <abbr> văn bản chuyển sang chữ in hoa nhỏ hơn      

.list-unstyled          Loại bỏ kiểu danh sách mặc định         

.list-inline    Đặt tất cả các mục danh sách trên một dòng (được sử dụng cùng với .list-inline-item trên mỗi phần tử <li>)       

.pre-scrollable       Văn bản trong cặp thẻ <pre></pre> có thể cuộn được


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận