Đào tạo Tin học trực tuyến

Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript


Nội dung bài giảng này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về Bootstrap 4, cài đặt chương trình Hello World với bootstrap 4 cũng như việc cài đặt các công cụ lập trình, các file css và javascript,...

bootstrap 4.0

Click vào đây hoặc ảnh trên để xem hướng dẫn chi tiết.

Xem toàn bộ bài giảng bootstrap 4.0

Chương trình Hello World

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Demo Bootstrap 4 CSS FrameWork</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
	
	<div class="container">
		<h1>Hello World</h1>
	</div>
	
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận