Đào tạo Tin học trực tuyến

Tổng hợp toàn bộ các phím tắt trên hệ điều hành windows


Phím tắt là các phím hoặc tổ hợp phím cung cấp cách thay thế để thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường làm bằng chuột. Dưới đây là tổng hợp toàn bộ các phím tắt trên hệ điều hành windows

Sao chép, dán và các phím tắt chung khác

Ctrl + X	Cắt mục đã chọn
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert)	Sao chép mục đã chọn
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert)	Dán mục đã chọn
Ctrl + Z	Hoàn tác một hành động
Alt + Tab	Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở
Alt + F4	Đóng mục hiện hoạt hoặc thoát ứng dụng hiện hoạt
Phím logo Windows + L	Khóa PC của bạn
Phím logo Windows + D	Hiển thị hoặc ẩn màn hình nền
F2	Đổi tên mục đã chọn
F3	Tìm kiếm tệp hoặc thư mục trong File Explorer
F4	Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer
F5	Làm mới cửa sổ hiện hoạt
F6	Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền
F10	Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng hiện hoạt
Alt + F8	Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập
Alt + Esc	Chuyển đổi giữa các mục theo thứ tự chúng được mở
Alt + chữ cái được gạch dưới	Thực hiện lệnh cho chữ cái đó
Alt + Enter	Hiển thị thuộc tính cho mục đã chọn
Alt + Phím cách	Mở menu lối tắt cho cửa sổ hiện hoạt
Alt + Mũi tên trái	Quay lại
Alt + Mũi tên phải	Đi tới
Alt + Page Up	Di chuyển lên một màn hình
Alt + Page Down	Di chuyển xuống một màn hình
Ctrl + F4	Đóng tài liệu hiện hoạt (trong các ứng dụng ở chế độ toàn màn hình và cho phép bạn mở nhiều tài liệu cùng một lúc)
Ctrl + A	Chọn tất cả các mục trong một tài liệu hoặc cửa sổ
Ctrl + D (hoặc Delete)	Xóa mục đã chọn và chuyển mục đó vào Thùng rác
Ctrl + R (hoặc F5)	Làm mới cửa sổ hiện hoạt
Ctrl + Y	Làm lại một hành động
Ctrl + Mũi tên phải	Di chuyển con trỏ đến đầu từ tiếp theo
Ctrl + Mũi tên trái	Di chuyển con trỏ đến đầu từ trước đó
Ctrl + Mũi tên xuống	Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn tiếp theo
Ctrl + Mũi tên lên	Di chuyển con trỏ đến đầu đoạn trước đó
Ctrl + Alt + Tab	Sử dụng các phím mũi tên để chuyển giữa tất cả các ứng dụng đang mở
Alt + Shift + các phím mũi tên	Khi một nhóm hoặc ô nằm trong tiêu điểm trên menu Bắt đầu, hãy di chuyển nhóm hoặc ô đó theo hướng được chỉ định
Ctrl + Shift + các phím mũi tên	Khi một ô nằm trong tiêu điểm trên menu Bắt đầu, hãy di chuyển ô đó vào một ô khác để tạo thư mục
Ctrl + các phím mũi tên	Đổi kích cỡ menu Bắt đầu khi menu mở ra
Ctrl + phím mũi tên (để di chuyển đến một mục) + Phím cách	Chọn nhiều mục riêng lẻ trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền
Ctrl + Shift với một phím mũi tên	Chọn khối văn bản
Ctrl + Esc	Mở menu Bắt đầu
Ctrl + Shift + Esc	Mở Trình quản lý Tác vụ
Ctrl + Shift	Chuyển đổi bố trí bàn phím khi có nhiều bố trí bàn phím khả dụng
Ctrl + Phím cách	Bật hoặc tắt trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) tiếng Trung
Shift + F10	Hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn
Shift với phím mũi tên bất kỳ	Chọn nhiều hơn một mục trong cửa sổ hoặc trên màn hình nền hoặc chọn văn bản trong tài liệu
Shift + Delete	Xóa mục đã chọn mà không phải chuyển mục đó vào Thùng rác trước
Mũi tên phải	Mở menu tiếp theo phía bên phải hoặc mở menu con
Mũi tên trái	Mở menu tiếp theo phía bên trái hoặc đóng menu con
Esc	Ngừng hoặc rời khỏi tác vụ hiện tại

Phím tắt phím logo Windows

Phím logo Windows 	Mở hoặc đóng menu Bắt đầu
Phím logo Windows + A	Mở Trung tâm hành động
Phím logo Windows + B	Đặt tiêu điểm trong khu vực thông báo
Phím logo Windows + C	
Mở Cortana ở chế độ nghe

Lưu ý
Theo mặc định, phím tắt này sẽ tắt. Để bật, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > Cortana và bật nút bật/tắt trong Cho phép Cortana lắng nghe lệnh của tôi khi tôi nhấn phím logo Windows + C.
Cortana chỉ khả dụng tại một số quốc gia/khu vực và một số tính năng của Cortana có thể không khả dụng ở mọi nơi. Nếu Cortana không khả dụng hoặc bị tắt, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm.
Phím logo Windows + Shift + C	Mở menu nút
Phím logo Windows + D	Hiển thị hoặc ẩn màn hình nền
Phím logo Windows + Alt + D	Hiển thị và ẩn ngày giờ trên màn hình nền
Phím logo Windows + E	Mở File Explorer
Phím logo Windows + F	Mở Hub Phản hồi và chụp ảnh màn hình
Phím logo Windows + G	Mở thanh Trò chơi khi một trò chơi đang mở
Phím logo Windows + H	Bắt đầu đọc chính tả
Phím logo Windows + I	Mở Cài đặt
Phím logo Windows + J

 Tập trung vào mẹo Windows khi có sẵn.

Khi mẹo Windows xuất hiện, hãy đặt tiêu điểm vào Mẹo. Nhấn lại phím tắt để đặt tiêu điểm vào yếu tố trên màn hình mà mẹo Windows được gắn kèm.
Phím logo Windows + K	Mở Kết nối hành động nhanh
Phím logo Windows + L	Khóa PC của bạn hoặc chuyển đổi tài khoản
Phím logo Windows + M	Thu xuống thanh công cụ tất cả các cửa sổ
Phím logo Windows + O	Khóa hướng thiết bị
Phím logo Windows + P	Chọn chế độ hiển thị trình bày
Phím logo Windows + R	Mở hộp thoại Run
Phím logo Windows + S	Mở tìm kiếm
Phím logo Windows + T	Chuyển đổi giữa các ứng dụng trên thanh tác vụ
Phím logo Windows + U	Mở Trung tâm Dễ Truy nhập
Phím logo Windows + V	Chuyển đổi giữa các thông báo
Phím logo Windows + Shift + V	Chuyển đổi giữa các thông báo theo thứ tự đảo ngược
Phím logo Windows + X	Mở menu Liên kết Nhanh
Phím logo Windows + Y	Chuyển phương thức nhập giữa Windows Mixed Reality và màn hình nền
Phím logo Windows + Z	Hiển thị các lệnh có trong ứng dụng ở chế độ toàn màn hình
Phím logo Windows + dấu chấm (.) hoặc dấu chấm phẩy (;)	Mở ngăn biểu tượng cảm xúc
Phím logo Windows + dấu phẩy (,)	Xem nhanh qua màn hình nền
Phím logo Windows + Pause	Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống
Phím logo Windows + Ctrl + F	Tìm kiếm PC (nếu bạn đang ở trên mạng)
Phím logo Windows + Shift + M	Khôi phục cửa sổ đã thu xuống thanh công cụ trên màn hình nền
Phím logo Windows + số	Mở màn hình nền và khởi động ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó. Nếu ứng dụng đã chạy, chuyển sang ứng dụng đó.
Phím logo Windows + Shift + số	Mở màn hình nền và khởi động phiên bản mới của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó.
Phím logo Windows + Ctrl + số	Mở màn hình nền và chuyển sang cửa sổ hiện hoạt cuối cùng của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó.
Phím logo Windows + Alt + số	Mở màn hình nền và mở Danh sách Nhảy cho ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ ở vị trí được biểu thị bằng số đó.
Phím logo Windows + Ctrl + Shift + số	Mở màn hình nền và mở phiên bản mới của ứng dụng được đặt ở vị trí nhất định trên thanh tác vụ với tư cách người quản trị
Phím logo Windows + Tab	Mở Chế độ xem tác vụ
Phím logo Windows + Mũi tên lên	Phóng đại cửa sổ
Phím logo Windows + Mũi tên xuống	Xóa ứng dụng hiện tại khỏi màn hình hoặc thu nhỏ cửa sổ trên màn hình nền
Phím logo Windows + Mũi tên trái	Phóng đại ứng dụng hoặc cửa sổ trên màn hình nền về bên trái của màn hình
Phím logo Windows + Mũi tên phải	Phóng đại ứng dụng hoặc cửa sổ trên màn hình nền về bên phải của màn hình
Phím logo Windows + Home	Thu xuống thanh công cụ tất cả ngoại trừ cửa sổ hiện hoạt trên màn hình nền (khôi phục tất cả các cửa sổ khi nhấn lần thứ hai)
Phím logo Windows + Shift + Mũi tên lên	Kéo giãn cửa sổ trên màn hình nền lên trên cùng và xuống dưới cùng của màn hình
Phím logo Windows + Shift + Mũi tên xuống	Khôi phục/thu nhỏ cửa sổ hiện hoạt trên màn hình nền theo chiều dọc, giữ nguyên chiều rộng
Phím logo Windows + Shift + Mũi tên trái hoặc Mũi tên phải	Di chuyển ứng dụng hoặc cửa sổ trong màn hình nền từ màn hình này sang màn hình khác
Phím logo Windows + Phím cách	Chuyển đổi ngôn ngữ nhập và bố trí bàn phím
Phím logo Windows + Ctrl + Phím cách	Thay đổi sang ngôn ngữ nhập đã chọn trước đó
Phím logo Windows + Ctrl + Enter	Mở Trình tường thuật
Phím logo Windows + sổ chéo (/)	Bắt đầu chuyển đổi lại IME
Phím logo Windows + Ctrl + V	Mở vỗ vai

Phím tắt Dấu nhắc Lệnh

Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert)	Sao chép văn bản đã chọn
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert)	Dán văn bản đã chọn
Ctrl + M	Nhập Chế độ đánh dấu
Alt + phím chọn	Bắt đầu chọn ở chế độ khối
Phím mũi tên	Di chuyển con trỏ theo hướng đã chỉ định
Page up	Di chuyển con trỏ lên một trang
Page down	Di chuyển con trỏ xuống một trang
Ctrl + Home (Chế độ đánh dấu)	Di chuyển con trỏ đến đầu bộ đệm
Ctrl + End (Chế độ đánh dấu)	Di chuyển con trỏ đến cuối bộ đệm
Ctrl + Mũi tên lên	Di chuyển lên một dòng trong lịch sử đầu ra
Ctrl + Mũi tên xuống	Di chuyển xuống một dòng trong lịch sử đầu ra
Ctrl + Home (Điều hướng lịch sử)	Nếu dòng lệnh trống, hãy di chuyển cổng xem lên đầu bộ đệm. Nếu không, xóa tất cả các ký tự về bên trái của con trỏ trong dòng lệnh.
Ctrl + End (Điều hướng lịch sử)	Nếu dòng lệnh trống, hãy di chuyển cổng xem sang dòng lệnh. Nếu không, xóa tất cả các ký tự về bên phải của con trỏ trong dòng lệnh.

Phím tắt hộp thoại

F4	Hiển thị các mục trong danh sách hiện hoạt
Ctrl + Tab	Tiến trong các tab
Ctrl + Shift + Tab	Lùi trong các tab
Ctrl + số (số 1–9)	Di chuyển đến tab thứ n
Tab	Tiến trong các tùy chọn
Shift + Tab	Lùi trong các tùy chọn
Alt + chữ cái được gạch dưới	Thực hiện lệnh (hoặc chọn tùy chọn) được sử dụng với chữ cái đó
Phím cách	Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm nếu tùy chọn hiện hoạt là hộp kiểm
Backspace	Mở thư mục lên một cấp nếu thư mục được chọn trong hộp thoại Lưu dưới dạng hoặc Mở
Phím mũi tên	Chọn nút nếu tùy chọn hiện hoạt là một nhóm các nút tùy chọn

Phím tắt màn hình nền ảo

Phím logo Windows + Tab	Mở Chế độ xem tác vụ
Phím logo Windows + Ctrl + D	Thêm màn hình nền ảo
Phím logo Windows + Ctrl + Mũi tên phải	Chuyển đổi giữa các màn hình nền ảo mà bạn đã tạo ở bên phải
Phím logo Windows + Ctrl + Mũi tên trái	Chuyển đổi giữa các màn hình nền ảo mà bạn đã tạo ở bên trái
Phím logo Windows + Ctrl + F4	Đóng màn hình nền ảo bạn đang sử dụng

Phím tắt thanh tác vụ

Shift + bấm một nút trên thanh tác vụ	Mở một ứng dụng hoặc mở nhanh một phiên bản khác của ứng dụng
Ctrl + Shift + bấm một nút trên thanh tác vụ	Mở một ứng dụng với tư cách người quản trị
Ctrl + bấm chuột phải vào một nút trên thanh tác vụ	Hiển thị menu cửa sổ cho ứng dụng
Ctrl + bấm chuột phải vào một nút được nhóm trên thanh tác vụ	Hiển thị menu cửa sổ cho nhóm
Ctrl + bấm vào một nút được nhóm trên thanh tác vụ	Chuyển đổi giữa các cửa sổ của nhóm

Phím tắt cài đặt

Phím logo Windows + I	Mở cài đặt
Backspace	Quay lại trang chủ cài đặt
Nhập vào bất kỳ trang nào bằng hộp tìm kiếm	Cài đặt tìm kiếm

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận