Thiết kế trò chơi lật hình trong Powerpoint


Trong hướng dẫn, chúng tôi sẽ thực hiện thiết kế một trò chơi đoán hình (lật hình) đơn giản với phần mềm Powerpoint. Phiên bản tôi đang sử dụng là Office 365, tuy nhiên với hướng dẫn này các bạn có thể sử dụng với tất cả các phiên bản Office 2010, 2013 hoặc 2016....

Click vào đây hoặc ảnh trên để xem chi tiết hướng dẫn


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận