Đào tạo Tin học Trực tuyến

Mã xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, mã huyện tỉnh Yên Bái


Cập nhật: 9 tháng trước
Bài viết ngẫu nhiên:

   Video đám cưới con gái thầy Phùng Tiến Dũng-Trưởng Khoa Tự nhiên

   Khúc yêu thương. Sáng tác và trình bày: Hoàng Quân [Hình ảnh Sinh viên trường CĐSP Yên Bái]

   Hướng dẫn cách Đầu tư Chứng khoán cơ bản cho người mới (Có quà tặng)

   Lễ Giáng sinh (Noel hay Christmas) - Những điều có thể bạn chưa biết

   Hào khí Việt Nam Karaoke. Sáng tác Bảo Phúc

   Tấu Sáo: Cùng hành quân giữa mùa xuân [Cực hay]. Biểu diễn: Minh Quang [Đại học Tân Trào]


Dưới đây là thông tin về mã xã, mã huyện của tỉnh Yên Bái theo thống kê năm 2017, các bạn thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có thể tham khảo để ghi vào đơn đăng ký nguyện vọng vào các Trường ĐH, CĐ....

Mã xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, mã huyện tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái. Mã tỉnh: 13

01    Thành phố Yên Bái
02    Thị xã Nghĩa Lộ
03    Huyện Văn Yên
04    Huyện Yên Bình
05    Huyện Mù Cang Chải
06    Huyện Văn Chấn
07    Huyện Trấn Yên
08    Huyện Trạm Tấu
09    Huyện Lục Yên

CHI TIẾT THEO TỪNG HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

01-Thành phố Yên Bái

Phường Đồng Tâm - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Phường Hồng Hà - Mã xã: 02 (Xã khó khăn)
Phường Minh Tân - Mã xã: 03 (Xã khó khăn)
Phường Nguyễn Phúc - Mã xã: 04 (Xã khó khăn)
Phường Nguyễn Thái Học - Mã xã: 05 (Xã khó khăn)
Phường Yên Ninh - Mã xã: 06 (Xã khó khăn)
Phường Yên Thịnh - Mã xã: 07 (Xã khó khăn)
Xã Âu Lâu - Mã xã: 08 (Xã khó khăn)
Xã Giới Phiên - Mã xã: 09 (Xã khó khăn)
Phường Hợp Minh - Mã xã: 10 (Xã khó khăn)
Xã Minh Bảo - Mã xã: 11 (Xã khó khăn)
Phường Nam Cương - Mã xã: 12 (Xã khó khăn)
Xã Phúc Lộc - Mã xã: 13 (Xã khó khăn)
Xã Tân Thịnh - Mã xã: 14 (Xã khó khăn)
Xã Tuy Lộc - Mã xã: 15 (Xã khó khăn)
Xã Văn Phú - Mã xã: 16 (Xã khó khăn)
Xã Văn Tiến - Mã xã: 17 (Xã khó khăn)

02-Thị xã Nghĩa Lộ

Phường Cầu Thia - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Phường Pú Trạng - Mã xã: 02 (Xã khó khăn)
Phường Tân An - Mã xã: 03 (Xã khó khăn)
Phường Trung Tâm - Mã xã: 04 (Xã khó khăn)
Xã Nghĩa An - Mã xã: 05 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nghĩa Lợi - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nghĩa Phúc - Mã xã: 07 (Xã đặc biệt khó khăn)

03-Huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Xã An Bình - Mã xã: 02 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã An Thịnh - Mã xã: 03 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Châu Quế Hạ - Mã xã: 04 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Châu Quế Thượng - Mã xã: 05 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Đại Phác - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Đại Sơn - Mã xã: 07 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Đông An - Mã xã: 08 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Đông Cuông - Mã xã: 09 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Hoàng Thắng - Mã xã: 10 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Lâm Giang - Mã xã: 11 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Lang Thíp - Mã xã: 12 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Mậu Đông - Mã xã: 13 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Mỏ Vàng - Mã xã: 14 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nà Hẩu - Mã xã: 15 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Ngòi A - Mã xã: 16 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phong Dụ Hạ - Mã xã: 17 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phong Dụ Thượng - Mã xã: 18 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Quang Minh - Mã xã: 19 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Hợp - Mã xã: 20 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Viễn Sơn - Mã xã: 21 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Xuân Ái - Mã xã: 22 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Xuân Tầm - Mã xã: 23 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Yên Hợp - Mã xã: 24 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Yên Hưng - Mã xã: 25 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Yên Phú - Mã xã: 26 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Yên Thái - Mã xã: 27 (Xã đặc biệt khó khăn)

04-Huyện Yên Bình

Thị trấn Thác Bà - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Thị trấn Yên Bình - Mã xã: 02 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Bạch Hà - Mã xã: 03 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Bảo Ái - Mã xã: 04 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Cảm Ân - Mã xã: 05 (Xã khó khăn)
Xã Cảm Nhân - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Đại Đồng - Mã xã: 07 (Xã khó khăn)
Xã Đại Minh - Mã xã: 08 (Xã khó khăn)
Xã Hán Đà - Mã xã: 09 (Xã khó khăn)
Xã Mông Sơn - Mã xã: 10 (Xã khó khăn)
Xã Mỹ Gia - Mã xã: 11 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Ngọc Chấn - Mã xã: 12 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phú Thịnh - Mã xã: 13 (Xã khó khăn)
Xã Phúc An - Mã xã: 14 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phúc Ninh - Mã xã: 15 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Hương - Mã xã: 16 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Nguyên - Mã xã: 17 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Thịnh Hưng - Mã xã: 18 (Xã khó khăn)
Xã Tích Cốc - Mã xã: 19 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Văn Lãng - Mã xã: 20 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Vĩnh Kiên - Mã xã: 21 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Vũ Linh - Mã xã: 22 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Xuân Lai - Mã xã: 23 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Xuân Long - Mã xã: 24 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Yên Bình - Mã xã: 25 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Yên Thành - Mã xã: 26 (Xã đặc biệt khó khăn)

05-Huyện Mù Cang Chải

Thị trấn Mù Cang Chải - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Xã Cao Phạ - Mã xã: 02 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Chế Cu Nha - Mã xã: 03 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Chế Tạo - Mã xã: 04 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Dế Xu Phình - Mã xã: 05 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Hồ Bốn - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Khao Mang - Mã xã: 07 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Kim Nọi - Mã xã: 08 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã La Pán Tẩn - Mã xã: 09 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Lao Chải - Mã xã: 10 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Mồ Dề - Mã xã: 11 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nậm Có - Mã xã: 12 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nậm Khắt - Mã xã: 13 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Púng Luông - Mã xã: 14 (Xã đặc biệt khó khăn)

06-Huyện Văn Chấn

Thị trấn Nông trương Liên - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Thị trấn Nông trương Nghĩa - Mã xã: 02 (Xã khó khăn)
Thị trấn Nông trương Trần - Mã xã: 03 (Xã khó khăn)
Xã An Lương - Mã xã: 04 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Bình Thuận - Mã xã: 05 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Cát Thịnh - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Chấn Thịnh - Mã xã: 07 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Đại Lịch - Mã xã: 08 (Xã khó khăn)
Xã Đồng Khê - Mã xã: 09 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Gia Hội - Mã xã: 10 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Hạnh Sơn - Mã xã: 11 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Minh An - Mã xã: 12 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nậm Búng - Mã xã: 13 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nậm Lành - Mã xã: 14 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nậm Mươi - Mã xã: 15 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nghĩa Sơn - Mã xã: 16 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nghĩa Tâm - Mã xã: 17 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phù Nham - Mã xã: 18 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phúc Sơn - Mã xã: 19 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Sơn A - Mã xã: 20 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Sơn Lương - Mã xã: 21 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Sơn Thịnh - Mã xã: 22 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Sùng Đô - Mã xã: 23 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Suối Bu - Mã xã: 24 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Suối Giàng - Mã xã: 25 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Suối Quyền - Mã xã: 26 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Thịnh - Mã xã: 27 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Thạch Lương - Mã xã: 28 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Thanh Lương - Mã xã: 29 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Thượng Bằng La - Mã xã: 30 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tú Lệ - Mã xã: 31 (Xã đặc biệt khó khăn)
Thị trấn Nông trương Liên - Mã xã: 50 (Xã đặc biệt khó khăn)

07-Huyện Trấn Yên:

Thị trấn Cổ Phúc - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Xã Báo Đáp - Mã xã: 02 (Xã khó khăn)
Xã Bảo Hưng - Mã xã: 03 (Xã khó khăn)
Xã Cường Thịnh - Mã xã: 04 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Đào Thịnh - Mã xã: 05 (Xã khó khăn)
Xã Hòa Cuông - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Hồng Ca - Mã xã: 07 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Hưng Khánh - Mã xã: 08 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Hưng Thịnh - Mã xã: 09 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Kiên Thành - Mã xã: 10 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Lương Thịnh - Mã xã: 11 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Minh Quán - Mã xã: 12 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Minh Quân - Mã xã: 13 (Xã khó khăn)
Xã Minh Tiến - Mã xã: 14 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Nga Quán - Mã xã: 15 (Xã khó khăn)
Xã Quy Mông - Mã xã: 16 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Đồng - Mã xã: 17 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Vân Hội - Mã xã: 18 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Việt Cường - Mã xã: 19 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Việt Hồng - Mã xã: 20 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Việt Thành - Mã xã: 21 (Xã khó khăn)
Xã Y Can - Mã xã: 22 (Xã đặc biệt khó khăn)

08-Huyện Trạm Tấu

Thị trấn Trạm Tấu - Mã xã: 01 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Bản Công - Mã xã: 02 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Bản Mù - Mã xã: 03 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Hát Lừu - Mã xã: 04 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Làng Nhì - Mã xã: 05 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Pá Hu - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Pá Lau - Mã xã: 07 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phình Hồ - Mã xã: 08 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tà Xi Láng - Mã xã: 09 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Trạm Tấu - Mã xã: 10 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Túc Đán - Mã xã: 11 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Xà Hồ - Mã xã: 12 (Xã đặc biệt khó khăn)

09-Huyện Lục Yên

Thị trấn Yên Thế - Mã xã: 01 (Xã khó khăn)
Xã An Lạc - Mã xã: 02 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã An Phú - Mã xã: 03 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Động Quan - Mã xã: 04 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Khai Trung - Mã xã: 05 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Khánh Hòa - Mã xã: 06 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Khánh Thiện - Mã xã: 07 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Lâm Thượng - Mã xã: 08 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Liễu Đô - Mã xã: 09 (Xã khó khăn)
Xã Mai Sơn - Mã xã: 10 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Minh Chuẩn - Mã xã: 11 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Minh Tiến - Mã xã: 12 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Minh Xuân - Mã xã: 13 (Xã khó khăn)
Xã Mương Lai - Mã xã: 14 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phan Thanh - Mã xã: 15 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Phúc Lợi - Mã xã: 16 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Lập - Mã xã: 17 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Lĩnh - Mã xã: 18 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tân Phượng - Mã xã: 19 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Tô Mậu - Mã xã: 20 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Trúc Lâu - Mã xã: 21 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Trung Tâm - Mã xã: 22 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Vĩnh Lạc - Mã xã: 23 (Xã đặc biệt khó khăn)
Xã Yên Thắng - Mã xã: 24 (Xã đặc biệt khó khăn)

Số liệu năm 2017

Xem thêm

   Xem và Download 60 hình ảnh tuyệt đẹp về thành phố Yên Bái Độ phân giải Full HD

   Toàn cảnh Trung tâm Km5 thành phố Yên Bái

   Nghệ thuật trang điểm cá nhân đẹp tự nhiên

   Bán hàng qua Facebook từ cơ bản đến nâng cao

   Hướng dẫn cách Đầu tư Chứng khoán cơ bản cho người mới (Có quà tặng)

   TS. Lê Thẩm Dương: Lãnh đạo là một nghề phải học

   TS. Lê Thẩm Dương - Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao

   Yoga trực tuyến - Khỏe đẹp ngay tại nhà

   Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Bí quyết giao tiếp để thành công

   Tiếng Anh Giao Tiếp cho trẻ em từ 04 - 12 tuổi (English For Children)

   Tết Dương lịch - Những điều có thể bạn chưa biết

   Năm 2019 cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên sẽ nghỉ những ngày nào?

   Nền tảng tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Xem nhiều nhất

   Giáo trình hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Chia sẻ Full bộ lịch âm dương 2019 vector - File PNG, JPEG và AI (Adobe Illustrator)

   Hệ thống bài giảng e-Learning lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy và học

   Thực hành biên tập, thiết kế, chỉnh sửa Videos bằng Adobe Premiere

   Thiết kế trò chơi ô chữ trong powerpoint (download miễn phí)

   Thiết lập hiệu ứng trống đồng quay trong Microsoft PowerPoint

   Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác thông minh ActivInspire

   Trọn bộ Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

   Cài đặt và sử dụng tính năng mới của Office 365 trên Office 2016

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator

   Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint 2016

   Hướng dẫn thu âm, chỉnh sửa âm thanh, tăng giảm tone nhạc bằng phần mềm Adobe Audition CC

   Bài giảng Microsoft PowerPoint 2013 và 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Dòng chữ chạy liên tục từ trái qua phải và đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Corel Draw