Microsoft Word 365: Giới thiệu màn hình khởi động và màn hình làm việc


Với hướng dẫn này, các bạn bước đầu làm quen với word 365 với những cập nhật mới nhất trong tháng 3 năm 2018. Ở đây, chúng ta có thể có những so sánh sự khác biệt giữa word 365 với word 2016.... Về cơ bản thì ko có gì khác biệt nhiều. Tuy nhiên, có nhiều tính năng mới được cập nhật mà word 2016 không thể có.

Click vào đây hoặc Click vào hình ảnh trên để xem chi tiết


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận