Chia sẻ Class Database: Lập trình hướng đối tượng với PHP


Đây là Class Database tôi đã sử dụng để xây dựng rất nhiều ứng dụng trên nền tảng website cũng như hướng dẫn cho các bạn trong suốt thời gian qua. Xin chia sẻ với các bạn, hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn khi bước chân vào nghề lập trình, đặc biệt với các bạn đã và đang theo đuổi ngành lập trình xây dựng các ứng dụng trên nền tảng website. Dây cũng là bước khởi đầu để các bạn bước tiếp vào chặng đường đầy khó khăn, gian khổ mà để vượt qua mà thực ra thì chả có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần bạn có hai điểm hội tụ: Đam mê và Kiên trì....

Click vào hình ảnh trên để xem chi tiết

Chi tiết về Class Database:

class database
{
	// Khai báo
	private $conn = null;
	private $host = "địa_chỉ_host";
	private $user = "Tên_truy_cập";
	private $pass = "Mật_khẩu";
	private $data = "Tên_Database";
	private $result = null;
	// Hàm kết nối với CSDL
	private function connect() {
		$this->conn = new mysqli($this->host,$this->user,$this->pass,$this->data) or die("Ket noi that bai.");
		$this->conn->query('SET NAMES UTF8');
	}	
	// Hàm lấy toàn bộ dữ liệu
	public function select($sql){
		$this->connect();
		$this->result = $this->conn->query($sql);
	}		
	public function fetch(){
		if($this->result->num_rows > 0){
			$row=$this->result->fetch_assoc();
		} else {
			$row = 0;
		}
		return $row;
	}
	// Hàm xử lý dữ liệu (Insert, Update, Delete)
	public function command($sql){
		$this->connect();
		$this->conn->query($sql);
	}
}

Để hiểu rõ hơn về Class Database này này. Xin mời quý độc giả tham khảo hệ thống bài giảng từ cơ bản đến nâng cao về lập trình PHP:

1. PHP cơ bản

2. Lập trình hướng đối tượng

3. Xây dựng Website tin tức

 

Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã lựa chọn!


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận

Thành Đỗ
Thành Đỗ 3 tháng trước

Chia sẻ Class Database: Lập trình hướng đối tượng với PHP