Đào tạo Tin học trực tuyến

Lấy URL người dùng truy cập website của bạn với PHP


Trong bài viết lần trước, tôi đã hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ IP của người dùng khi truy cập vào Website. Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy URL của người dùng khi truy cập vào website của bạn.

Nghĩa là, khi người dùng truy cập vào website, họ vào địa chỉ nào trên website của bạn chúng ta hoàn toàn có thể biết được họ truy cập vào trang nào. 

Ví dụ: Trang chủ có địa chỉ: http://dothanhspyb.com

Trang category có địa chỉ: http://dothanhspyb.com/category/2-lap-trinh-tu-co-ban-den-nang-cao.html

Hay trang news có địa chỉ: http://dothanhspyb.com/news/5943-lay-dia-chi-ip-cua-khach-vieng-tham-website-voi-php.html.

Với hàm PHP mà tôi giới thiệu dưới đây, khách viếng thăm vào địa chỉ nào chúng ta hoàn toàn có thể lưu lại được địa chỉ mà họ truy cập. Từ đó lên số liệu phân tích, thống kê những địa chỉ hay nội dung nào mà họ quan tâm nhiều nhất (ngoài việc đo số lượng truy cập).

function getURL() {
  $pageURL = 'http'; 
  if (!empty($_SERVER['HTTPS'])) {
   if ($_SERVER['HTTPS'] == 'on') {
    $pageURL .= "s";
   }
  } 
  $pageURL .= "://"; 
  if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER["SERVER_PORT"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } else {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"];
  } 
  return $pageURL;
}

Ok.tiếp theo bạn dùng một biến để lưu lại địa chỉ mà người dùng đã truy cập:

$url_user = getURL();

Cuối cùng, lưu vào cơ sở dữ liệu là Ok.

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến