Đào tạo Tin học trực tuyến

Lấy địa chỉ IP của khách viếng thăm Website với PHP


Trong quá trình xây dựng website, việc thu thập thông tin của khách viếng thăm là một vấn đề giữ vai trò quan trọng. Từ đó, chúng ta có thể thống kê được địa chỉ IP nào thăm viếng website nhiều nhất (kể cả việc họ nhấn F5 liên tục tăng số lượt xem của bài viết)... :)

Hàm sau đây sẽ giúp bạn thực hiện công việc này:

function getRealIPAddress(){ 
  if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){
    $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  }else if(!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){
    $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  }else{
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  }
  return $ip; 
}

Để lấy địa chỉ IP của người dùng chúng ta sử dụng biến để lưu lại: 

$ipuser = getRealIPAddress();

Bước còn lại là lưu trữ vào cơ sở dữ liệu (tất nhiên cả đường dẫn mà khách đã truy cập)... 

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến