Đào tạo Tin học trực tuyến

Kiểm tra sự tồn tại của file ảnh (image) với PHP


Trong quá trình xây dựng và đăng tải bài viết lên website, vì một sự thay đổi nào đó hoặc các file ảnh trên bài viết không còn tồn tại do người sử dụng xóa đi (đặc biệt là khi bạn đăng tải hình ảnh lên Photobucket, chỉ sau khi vượt quá băng thông, những file ảnh này bị chặn ngay lập tức). Việc đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bài viết trên Website. Vấn đề đặt ra là cần xử lý như thế nào?

PHP cung cấp rất nhiều hàm quan trọng, trong đó có hàm kiểm tra sự tồn tại của file. Chính vì vậy, việc kiểm tra sự tồn tại của một file ảnh trên Internet trở nên dễ dàng và hết sức đơn giản. Thuật toán đặt ra là: kiểm tra file ảnh có tồn tại hay không, nếu tồn tại trả về True, nếu không tồn tại trả về false. Hàm này có thể được viết như sau:

function linkImage($url){
	if (file_exists($url)) { 
        return true;
	}else {
		return false;
	}
}

Và... khi sử dụng chúng ta chỉ việc gọi hàm này đơn giản ra như sau:

if(linkImage('đường dẫn file ảnh')){
   echo "<img src='dường dẫn của file ảnh' />";
} else {
   echo "<img src='đường dẫn của file ảnh thay thế' />";
}

Ok. Chỉ vài câu lệnh đơn giản, bạn đã giải quyết được vấn đề cực kỳ khó chịu khi người dùng xem các bài viết khi hình ảnh của website không còn tồn tại. Tất nhiên ở đây bạn có thể sử dụng hình ảnh thay thế hoặc bỏ qua hình ảnh đó.


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến