Kiểm tra sự tồn tại của file ảnh (image) với PHP


Trong quá trình xây dựng và đăng tải bài viết lên website, vì một sự thay đổi nào đó hoặc các file ảnh trên bài viết không còn tồn tại do người sử dụng xóa đi (đặc biệt là khi bạn đăng tải hình ảnh lên Photobucket, chỉ sau khi vượt quá băng thông, những file ảnh này bị chặn ngay lập tức). Việc đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bài viết trên Website. Vấn đề đặt ra là cần xử lý như thế nào?

PHP cung cấp rất nhiều hàm quan trọng, trong đó có hàm kiểm tra sự tồn tại của file. Chính vì vậy, việc kiểm tra sự tồn tại của một file ảnh trên Internet trở nên dễ dàng và hết sức đơn giản. Thuật toán đặt ra là: kiểm tra file ảnh có tồn tại hay không, nếu tồn tại trả về True, nếu không tồn tại trả về false. Hàm này có thể được viết như sau:

function linkImage($url){
	if (file_exists($url)) { 
        return true;
	}else {
		return false;
	}
}

Và... khi sử dụng chúng ta chỉ việc gọi hàm này đơn giản ra như sau:

if(linkImage('đường dẫn file ảnh')){
   echo "<img src='dường dẫn của file ảnh' />";
} else {
   echo "<img src='đường dẫn của file ảnh thay thế' />";
}

Ok. Chỉ vài câu lệnh đơn giản, bạn đã giải quyết được vấn đề cực kỳ khó chịu khi người dùng xem các bài viết khi hình ảnh của website không còn tồn tại. Tất nhiên ở đây bạn có thể sử dụng hình ảnh thay thế hoặc bỏ qua hình ảnh đó.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận

Thành Đỗ
Thành Đỗ 2 tháng trước

Kiểm tra sự tồn tại của file ảnh (image) với PHP