Đào tạo Tin học trực tuyến

Tổng hợp các phím tắt trong Sublime Text 3


Sublime Text 3 là công cụ lập trình chuyên nghiệp với lập trình viên Front End cũng như Back End (ngôn ngữ PHP). Để sử dụng tốt công cụ này, các bạn nên nắm vững những phím tắt của nó; dưới đây là tổng hợp các phím tắt của Sublime Text.

I.  CHỈNH SỬA

1

Ctrl + X

Cắt dòng

2

Ctrl + Shift + Enter

Thêm dòng phía trên con trỏ

3

Ctrl + Enter

Thêm dòng phía dưới con trỏ

4

Ctrl + Shift + ↑

Đưa dòng hiện tại lên trên 1 dòng

5

Ctrl + Shift + ↓

Đưa dòng hiện tại xuống dưới 1 dòng

6

Ctrl + L

Bôi đen cả dòng và đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo

7

Ctrl + D

Bôi đen từ đang được trỏ

8

Ctrl + M

Đưa trỏ đến dấu đóng ngoặc gần nhất ( ví dụ trong câu lệnh if-else)

9

Ctrl + Shift + M

Bôi đen toàn bộ nội dung trong cặp dấu ngoặc

10

 Ctrl + KK

Xóa hết đến cuối dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ

11

Ctrl + K + Backspace

Xóa hết đến đầu dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ

12

Ctrl + ]

Tab dòng hiện tại vào trong 1 tab

13

Ctrl+ [

Lùi dòng hiện tại ra ngoài 1 tab

14

Ctrl + Shift + D

Nhân đôi dòng hiện tại hoặc khối lệnh được bôi đen

15

Ctrl + J

Nối dòng phía dưới xuống cuối dòng hiện tại của con trỏ

16

Ctrl + /

Comment 1 dòng lệnh kiểu //

17

Ctrl + Shift + /

Comment 1 khối dòng lệnh kiểu /**/

18

Ctrl + Y

Lấy lại những thao tác vừa bị Undo

19

Ctrl + Shift + V

Dán và đưa con trỏ xuống cuối dòng

20

Ctrl + Space

Bật gợi ý

21

Ctrl + U

Undo lặp lại những thao tác trước đó

II. Điều hướng/ di chuyển

27

Ctrl + P

Mở nhanh file bằng cách gõ tên

28

Ctrl + R

Đi đến vị trí kí tự được gõ

29

Ctrl + ;

Đi đến vị trí kí tự được gõ ở trong file hiện tại

30

Ctrl + G

Đi đến số dòng được gõ

III.  Cài đặt chung

31

Ctrl + Shift + P

Mở command line

32

Ctrl + KB

Đóng mở hiển thị danh sách file (ở bên trái màn hình)

33

Ctrl + Shift + Alt + P

Hiện phạm vi trong thanh trạng thái

 IV. Chia màn hình

34

Alt + Shift + 2

Mở thêm 1 view (Chia đôi màn hình hiện tại)

35

Alt + Shift + 1

Trở về 1 view như mặc định

36

Alt + Shift + 5

Chia thành 4 màn hình view

37

Ctrl + 2

Nhảy đến màn hình số 2]

38

Ctrl + Shift + 2

Chuyển file hiện tại đến màn hình số 2

 V. Thao tác với văn bản

39

Ctrl + KU

Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ hoa

40

Ctrl + KL

Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ thường

41

shift+ctrl+K

Xóa dòng

42

Ctrl+BACKSPACE

Xóa ký tự đằng trước

43

Ctrl+DEL

Xóa ký tự đằng sau

 VI. Lựa chọn văn bản

44

Alt+ctrl+DOWN

Thêm dòng dưới con trỏ

45

Ctrl+Kctrl+D

Bỏ qua lựa chọn

46

Shift+LL

Chia vùng chọn thành các dòng

47

Alt+F3

Thêm con trỏ ở tất cả các vị trí có 1 từ

48

Alt+ctrl+UP

Thêm dòng mới ở trên vị trí con trỏ

 VII. Code Folding and Marks

 49

Ctrl+Kctrl+G

Xóa nhãn

50 

Ctrl+KX

Di chuyển vị trí nhãn

51 

Ctrl+K A

Chọn nhãn

52 

Ctrl+K+[SPACE]

Đặt nhãn

53 

Ctrl+KJ

Mở tất cả

54 

Shift+Ctrl+]

Mở code

55 

Shift+Ctrl+[

Đóng code

 VII. Tabs

56

Ctrl + Shift + T

Mở tab vừa được đóng cuối cùng

57

Ctrl + PgUp

Mở tab theo một vòng từ trái qua phải

58

Ctrl + PgDown

Mở tab theo một vòng từ phải qua trái

59

Ctrl + Tab

Mở tab tiếp theo

60

Ctrl + [NUMBER]

Mở tab số [NUMBER]

 VIII. Bookmarks

61

Ctrl + F2

Đóng mở bookmark

62 

alt+F2

Chọn tất cả bookmarrk

63

F2

Bookmark tiếp theo

64

Shift + F2

Bookmark phía trước

65

Ctrl + Shift + F2

Xóa bookmark

 


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến