Bài giảng thi giảng viên giỏi cấp Trường năm học 2017-2018


Dưới đây là 02 bài giảng tôi đã thiết kế trên Powerpoint phiên bản 365 với những tính năng mới nhất trong giai đoạn hiện nay. Với những hiệu ứng Morph nổi tiếng, hiệu ứng 3D Models và một bộ Videos được xây dựng công phu chuyên nghiệp chèn vào trong bài giảng. Đây cũng là hai bài đầu tiên của chương thứ 5-Trình chiếu với Powerpoint... Click vào hình ảnh hoặc liên kết dưới đây để xem chi tiết:

 Tiết 41. Làm quen với Chương trình. Chèn các đối tượng vào trong Slide

Tiết 42. Định dạng cho các đối tượng trong Slide


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận