Đào tạo Tin học trực tuyến

Blend màu Hàn Quốc với Adobe Photoshop CC (Korean Color Blend)


Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Blend màu Hàn Quốc bằng Adobe PhotoShop phiên bản CC. Đây là kỹ thuật khá phổ biến trong cách Blend màu trong Adobe Photoshop.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận