Đào tạo Tin học trực tuyến

Hướng dẫn 4 phương thức thanh toán khi mua khóa học trên Học viện Online Unica


Với nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bạn có thể mua khóa học trên Học viện Online một cách dễ dàng. Dưới đây là hướng dẫn 4 phương thức thanh toán khi bạn mua khóa học trên Học viện Online Unica.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết 4 phương thức thanh toán:

Xem trực tuyến trên YouTube

Đăng ký khóa học Thiết kế trình chiếu PowerPoint từ A-Z tại đây


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận