Biên tập video giới thiệu bài giảng e-Learning bằng Adobe Premiere


Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc biên tập, thiết kế một video giới thiệu về bài giảng e-Learning đã đạt giải nhì trong Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning Quốc gia lần thứ 4.

Xem video hướng dẫn tại đây


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận