Xây dựng, Thiết kế giao diện Website 2 cột MenuTop Banner bằng BootStrap CSS FrameWork


Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng, thiết kế một website với hai cột, bộ Menutop, Banner cũng như một số thành phần cơ bản bằng BootStrap CSS FramWork.

Xem Video hướng dẫn

Giao diện website sau khi thiết kế

Xem video hướng dẫn: 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận

Thành Đỗ
Thành Đỗ 2 tháng trước

Xây dựng, Thiết kế giao diện Website 2 cột MenuTop Banner bằng BootStrap CSS FrameWork