Múa Dòng máu Lạc Hồng [Biểu diễn: Lớp GDMN 16A]


Tiết mục múa Dòng máu Lạc Hồng do lớp Cao đẳng Giáo dục Mầm non 16A biểu diễn. Xem chi tiết trong Video dưới đây:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận