Kỹ thuật tách, ghép hình nền Video với Adobe Premiere


Bằng vài thao tác đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể tách được phông nền xanh của Video và sử dụng phông nền khác. Tất nhiên, đây là mầu xanh không có trên nhân vật của Video, với kỹ thuật này, các bạn có thể sử dụng cho Adobe Premiere tất cả các phiên bản.

Ví dụ tham khảo: 

  1. Video với phông nền phông xanh
  2. Video kết quả sau khi tách nền phông xanh

Video hướng dẫn chi tiết: 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận