Đào tạo Tin học trực tuyến

Karaoke Vinh quang Việt Nam (Biên tập trên nền Video tiết mục văn nghệ của Trường CĐSP Lào Cai)


Bản Karaoke được biên tập trên nền Video tiết mục văn nghệ tham gia Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ Cụm Sư phạm Trung Bắc năm 2016 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận