Đào tạo Tin học trực tuyến

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XI- năm 2016


Trong 2 ngày 21 và 22/10/2016, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XI - năm 2016. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi đã ghi lại được trong Hội thi này:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận