Videos cho đội tuyển Olympic tiếng Anh-Tham gia giao lưu cụm sư phạm Trung Bắc


Video gồm một số cảnh quay ruộng bậc thang Mù Căng Chải, hồ Thác Bà, Chè Suối Giàng, Múa xòe Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải (Đại múa xòe); Một số cảnh của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Trong Video có sử dụng một số đoạn phim được Download từ Internet.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận