Karaoke cho đội thi Nghiệp vụ Sư phạm tham gia Hội giao lưu cụm Sư phạm Trung Bắc


Đây là bản Karaoke chế cho đội thi nghiệp vụ sư phạm tham dự Hội giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ cụm Sư phạm Trung Bắc theo lời đã viết của cô giáo Lưu Thùy Linh. Các bạn sinh viên trong đội thi tập theo bản Karaoke này:

Karaoke Nhong nhong nhong:

Karaoke Ngựa ô thương nhớ (bản cũ):


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận