Một số hình ảnh về Đại hội Chi đoàn lớp Văn - GDCD 14 nhiệm kỳ 2016-2017


Tối ngày 06/10/2016, lớp Văn - GDCD 14 đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong buổi Đại hội này:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận