Đào tạo Tin học trực tuyến

Hào khí Việt Nam Karaoke. Sáng tác Bảo Phúc


Một bài hát hào hùng mang đậm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đánh giặc giữ nước. Dưới đây là bản Karaoke do chúng tôi biên tập kèm theo đó là Video hát mẫu:

Bản karaoke:

 

 

Bản hát mẫu:

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận