Kỹ thuật tô màu đơn sắc, tô màu chuyển sắc và tô màu lưới trong Adobe Illustrator CC


Trong Videos này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách tô màu cơ bản bằng 3 nội dung: Tô màu đơn sắc, tô màu chuyển sắc Gradient, Tô màu lưới Mesh.

;

Xem toàn bộ danh sách phát:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMI-61XivrDp357J0ZbGWOp_Ulef_yIDG


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận